Om Bergen Helse

enter image description here

T. Lægreid Marketing, (Bergen Helse), ble etablert i 1997 og har siden siden 2005 drevet med produksjon og salg av ioniserte mineraler til glede for stadig flere fornøyde kunder over hele landet. Siden 2011 har vi også kunnet tilby måling og kartlegging av høy- og lavfrekvent stråling (EMF) i Bergensområdet.

BergenHelse.no (BergenHelse.com)
T. Lægreid Marketing

MVA977 496 292
Markaneset 40
5251 Søreidgrend

Telefon: 932 55 669
E-post: info@bergenhelse.no
Bankkonto: 9802 36 44134

Vår produksjon av ioniserte mineraler

  • MagnesiumVann – ionisert magnesium (Mg2+)
  • SinkVann – ionisert sink (Zn2+)
  • SølvVann – ionisert kolloidalt sølv (Ag+)

Produksjonen av ioniserte mineraler foregår i våre lokaler i Fana utenfor Bergen. Våre produkter MagnesiumVann og SinkVann, ionisert magnesium og ionisert sink, produseres fra 2020 som rene ioniserte mineraler. Produksjonen av mineraltilsetningene foregår i egnede flislagte lokaler hvor katoder og anoder av rent magnesium (999) og rent sink (999) ved elektrolyse tilføres mikroskopiske alternerende likestømsspenninger i PeHd-tanker med sakte float som hindrer elektronbro-oppbygging i et medium av deionisert vann først renset gjennom RO systemer. Dette sikrer gode og effektive biotilgjengelige produkter av beste kvalitet.

enter image description here

Som mange etterhvert er klar over kan produkter som inneholder ionisert sølv ikke markedsføres til innvortes bruk som kosttilskudd, mineraltilskudd, nærinsgmiddel el.l. ettersom mineralet ikke befinner seg på EU (EFSA) sin liste over mineraler lovlig tilsatt i kosttilskudd. Dette skjedde etter et vedtak i EU (Codex Alimentarius) i 2003 og ble fullt implementert i Norge i 2010. Vårt produkt SølvVann – ionisert kolloidalt sølv, kan derfor ikke lenger anbefales til innvortes bruk, hverken som næringsmiddel, kosttilskudd, næringstilskudd eller tilsvarende.Kongeriket Norges Grunnlov er landets høyeste rettskilde, og alle andre lover som kommer i strid med denne må vike. Etter prinsippet om Lex Superior (trinnhøydeprinsippet) står Grunnloven over alle andre lover, som igjen står over alle forskrifter. Grunnloven fastsetter en del sentrale og overordnede verdier men forklarer ikke alt i detalj, og sier naturlig nok ingenting om ”markedsføring av ionisert sølv”. Den norske grunnlovens sikrer oss imidlertid ytringsfrihet gjennom §100:

Et tillegg til Grunnlovens §100 ((6.ledd) om Ytringsfrihet av 30.sept 2004) er tydelig på at ”Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”. Dette innebærer at staten aktivt skal medvirke til at individer og grupper har en faktisk ytringsmulighet. Statens oppgave utvides her i 6. ledd fra passivt å avstå fra inngrep til aktivt å sikre borgernes ytringsmulighet. Infrastrukturkravet innebærer en forpliktelse til å legge til rette for kanaler og institusjoner og for en åpen og opplyst offentlig samtale, kort sagt et overordnet statlig ansvar for oppbyggingen av et offentlig rom. Man har gjennom ytringsfriheten ikke bare en rett til å ytre seg, men du har også en rett og frihet til å motta andres ytringer. Din rett til å motta ytringer, selvsagt forutsatt at du selv ønsker det, vedr feks. ioniserte kolloidalt sølv, kalles for informasjonsfrihet.

Vi ønsker med denne websiden bl.a. å bidra til «en åpen og opplyst offentlig samtale» om sølvets historiske bruk innen medisin og helse, samt om den forskningen som foreligger om sølvet helsefremmede egenskaper fra nyere tid. Ingen informasjon du finner på denne websiden er ment som medisinsk rådgivning, men utelukkende ment som rene faktaopplysninger om temaet. Føler du deg syk eller dårlig er det vår aller sterkeste anbefaling at du oppsøker lege for profesjonell håndtering av problemene.