Artikler og nyttig informasjon

Den unike effekten av ioniserte mineraler.

For å forklare hvorfor og hvordan ioniserte mineraler er langt mer effektive, både ernæringsmessig og kostnadsmessig, enn ikke-ioniserte produkter, vil vi her benytte vårt eget ioniserte magnesiumprodukt, iCoMag, som eksempel. En uåpnet flaske iCoMag har en holdbarhet på mange år. Les mer


Menneskekroppen og mineralene

Menneskekroppen er i sannhet et fantastisk mesterstykke, helt og holdent bygget opp av ikke mer enn drøyt 60 ulike grunnstoffer (dvs. stoffer som er satt sammen av en og samme type atomer) av de totalt ca 120 grunnstoffene som universet som helhet er satt sammen av. Les mer


Nødvendigheten av mineraler i en ionisert form

Mennesket er et elektrokjemisk vesen bygget opp av ca. 60 ulike grunnstoffer, hovedsakelig mineraler, altså det vi i dagligtale kaller for sand, jord og stein. I menneskekroppen finner vi bl.a. mer enn 300.000 km med nervetråder, som via ørsmå elektriske impulser kontinuerlig benyttes til å frakte informasjon mellom kroppens milliarder av celler. Det er kroppens elektrolytter, elektrisk ladede ioniserte mineraler, som står for disse impulsene. Les mer


Viktigheten av nok Sink for kroppens funksjon og immunforsvar.

Sink finnes i alle kroppsvæsker og er både et ekstracellulært og et intracellulært mineral. Mineralet har sterke antiseptiske, antibakterielle og antivirale egenskaper, og siden det finnes i alle kroppsvæsker, inkludert fuktigheten i øynene, lungene, nese, urin og spytt, er et tilstrekkelig sinkinnhold i kroppen et svært viktig forsvar mot patogene organismer som ”angriper” utenfra. Les mer


Magnesium er kroppens viktigste mineral

Magnesium er kroppens viktigste mineral, et makromineral, essensielt for enhver celle og celletype i enhver levende organisme – en nødvendig faktor i forbindelse med over 350 (ny forskning hevder over 800) ulike biokjemiske prosesser i kroppen, inkludert bl.a. energiproduksjon... Les mer


Et magnesiumfattig og usunt kosthold, representerer et betydelig helseproblem.

Magnesiummangel hevdes å være det som stjeler flest år, og mest livskvalitet, av livet til et menneske... Les mer