Menneskekroppen og mineralene

enter image description here

Produktoversikt | Om oss

Menneskekroppen er i sannhet et fantastisk mesterstykke.

Menneskekroppen er helt og holdent bygget opp av ikke mer enn drøyt 60 ulike grunnstoffer (dvs. stoffer som er satt sammen av en og samme type atomer) av de totalt ca 120 grunnstoffene som universet som helhet er satt sammen av. Av disse 60 grunnstoffene utgjør oksygen(O), karbon(C), hydrogen(H) og nitrogen(N) som tilsammen ca 96% av kroppsmassen til et menneske. I tillegg består kroppen av grunnstoffene kalsium(Ca) fosfor(P), kalium(K), klor(Cl), svovel(S), sodium(Na) og magnesium(Mg) som står for i overkant av 3% av kroppsmassen og kalles makromineraler/makrostoffer. De siste ca 50 grunnstoffene som kroppen er bygget opp av kalles spormineraler/sporstoffer (deriblant sink(Zn), sølv(Ag), kobber(Cu) og jern(Fe)) og utgjør totalt sett altså da mindre enn 1% av kroppsmassen.

Alle disse grunnstoffene, uansett hvor ubetydelig andel de utgjør i kroppen, har sin funksjon og er nødvendig for optimal fysisk og psykisk helse. En ubalanse, eller direkte mangel på slike grunnstoffer, gir helseplager som hos legen diagnostiseres som sykdom, og deretter stort sett vil bli behandlet med kjemisk farmasøytiske preparater helt ihht lærdommen man får under medisinstudiet.

Hver eneste liten celle i kroppen er satt sammen av grunnstoffer og ved hver eneste celledeling kreves det grunnstoffer/mineraler til oppbyggingen av nye. I tillegg til å være byggestener i selve oppbyggingen av celler, som sammen utgjør selve den fysiske kroppen med beinbygning, organer, vev etc., så fungerer også mineralene som elektrolytter. Elektrolytter er mineraler som i sin ioniserte form kontinuerlig sender tusenvis av elektrokjemiske signaler rundt i kroppen. Mennesket er et elektrokjemisk vesen hvor hverken celledeling eller elektrokjemiske reaksjoner fungerer uten tilstedeværelse av de ca 60 ulike grunnstoffene som kroppen er satt sammen av. Ioner er mineraler/grunnstoffer som har en positiv eller negativ elektrisk ladning som følge av at atomene enten har gitt fra seg, eller tatt til seg elektroner. Hver eneste celle i kroppen har ”døråpninger” (proteinportaler) i sin cellemenbran/cellevegg. Disse ”døråpningene” kalles ionekanaler og her slipper bare mineraler i sin ioniserte form gjennom.

Felles for alle grunnstoffene (kategorisert i Det Periodiske System) er at de ikke kan produseres i kroppen, men daglig må tilføres gjennom mat og drikke. Hippokrates, legekunstens far, uttalte: ”La din mat være din medisin og la din medisin være din mat” og ”Dersom maten er feil er medisin unyttig, og dersom maten er rett er medisin unødvendig”. Linus Pauling, to ganger Nobelpris vinner, hevdet at all sykdom i bunn og grunn ikke var annet enn mineralmangel,feilernæring og ubalanser.

Gjennom mat og drikke skal vi altså ideelt sett få i oss det vi daglig trenger av grunnstoffer. Allerede i 1936 ble det imidlertid i det amerikanske Senatet stillt spørsmål ved om dette var tilfelle da undersøkelser viste at opptil 80% av den amerikanske befolkningen manglet mineraler.

Kroppen har en svært begrenset evne til selv å ionisere mineraler slik at denne jobben gjøres fra naturens side av plantene når de, via sine røtter, henter mineraler opp fra jordsmonnet de vokser i, forutsatt at jordmonnet er mineralrikt. Konsekvensen av et effektivisert og industrialisert landbruk, med bruk av kunstgjødsel og manglende vekseldrift er et utarmet mineralfattig jordsmonn som gir mineralfattige avlinger. Hva angår det norske drikkevannet, som skal være befolkningens viktigste næringskilde, og hvor mineralene i utgangspunktet befinner seg i en naturlig og bioaktiv form som elektrisk ladede ioner, så tilknyttes i dag alle hustander til de lokale vannverkenes vannledningsnett som henter vann fra drikkevannsreservoarer bestående av mineralfattig overflatevann, og ikke fra grunnvann eller grunnvannsbrønner som består av helsebringende mineralrikt drikkevann. I Bergen inneholder drikkevannskildene ca 1,67% av optimalt magnesiuminnhold og bidrar således kraftig til en forringelse av innbyggernes folkehelse.

Økt konsum av mineralfattig ferdigmat ofte tilsatt store mengder konserveringsmidler etc. samt steking/koking av mat på kjøkkenet hjemme bidrar også til lavere inntak av mineraler, det samme gjør inntak av saft, brus og andre former for drikker som i stor grad har erstattet inntaket av vann. Mens befolkningen altså på den ene siden får i seg altfor lite mineraler/grunnstoffer så har den samme befolkningen et stort uttak/konsum av de samme mineralene/grunnstoffene grunnet forhold som forbruk av tobakk, alkohol, sukker, farmasøytiske preparater, stress, tilsetningsstoffer i mat, drikke, klær og luft etc. Lite mineraler inn i kombinasjon med mye mineraler ut skaper en uheldig ubalanse.

I foredraget ”Drikkevannet, vårt viktigste næringsmiddel”, holdt i Haugesund 14.sept. av Geir Aamodt (professor i epidemologi, seksjon for folkehelse, NMBU (Norges miljø-og biovitenskaplige universitet) uttrykker han under overskriften ”Næringsverdi fra vannbåren Ca og Mg”at ”når det gjelder mineralopptak i kroppen så er den ioniserte formen til mineraler mer effektiv enn mineraler i ”bundet” form slik de fremstår i matvarer”.

Fra WHO publikasjonen ”WHO Library Cataloguing-in-Publication Data”, Nutrients in drinking water) World Health Organization. ISBN 92 4 159398 9 (NLM classification: WA 687). Drinking Water as a Source of Essential Minerals : Some 21 mineral elements are known or suspected to be essential for humans. This number includes four that function physiologically as anions or in anionic groupings {chlorine as Cl-, phosphorus as PO4-3, molybdenum as MoO4-2, fluorine as F-}, eight that function in their simple cationic forms {calcium (Ca+2), magnesium (Mg+2), sodium(Na+), potassium(K+), ferrous iron (Fe+2), copper (Cu+2), zinc (Zn+2), manganese (Mn+2) }.


Produktoversikt | Om oss