Sølv er et mineral kroppen trenger for helning og immunforsvar

 • Ionisert kolloidalt sølv motvirker på en effektiv måte patogene organismer som virus, bakterier, sopp, protoza og parasitter i eggstadiet, samt de-differensierer syke og skadede celler.

  • Restarter kroppens elektromagnetiske spenningsfelt
  • Leger sår uten dannelse av arrvev
  • Øker antallet immunforsvarsceller
  • Setter igang stamcelleproduksjon
  • Er uten bivirkninger

Sølv er gjennom 6000 år kjent for sine antimikrobielle og helt unike helbredende egenskaper...”Glemt og gjemt” på 1930-tallet og gradvis fjernet fra apotekenes hyller etter overgangen til patenterbar & mer profitabel medisin.

Ifølge flere medisinske tidsskrifter verden over deaktiverer ionisert kolloidalt sølv bl.a.enzymet som alle encellede bakterier, sopp og virus bruker i forbindelse med sitt oksygenopptak. Patogene organismer, både ekstracellulære og intracellulære, vil effektivt tilintetgjøres av ionisert kolloidalt sølv.

enter image description here
Foto hentet fra videoen ,"Fantastisk sårläkning med kolloidalt silver"


Kroppen trenger mineralet sølv i små mengder, som et sporstoff
Sølv beskytter/styrker kroppens immunsystem ved å sørge for at flere immunforsvarsceller dannes. I friske individ finnes det ”større” mengder sølv, hovedsakelig i tymuskjertelen og i mandlene, to organ som er svært viktige komponenter i kroppens essensielle immunforsvar.

Tymuskjertelen er selve modningsplassen for kroppens hvite blodlegemer, de såkalte T-cellene. Det er dessverre svært få leger i dag som kjenner til at sølv anvendes av kroppens immunforsvar. I tillegg danner ionisert sølv et sekundært immunforsvar, hvor alle patogene organismer som kommer i kontakt med sølvioner effektivt kveles og dør. Deretter frakter kroppens lymfe- og elimineringssystem de døde mikrobene bort. Les mer om tymus her

Sølv bidrar til produksjon av stamceller
Allerede på 1970-tallet konkluderte den ortopediske kirurgen Robert O. Becker med at ionisert sølv påvirket fibrocytter til å dedifferensiere til stamceller og tilbake til fibrocytter. Medisinske studier viste at ionisert sølv bidrar til produksjon av stamceller i kroppen med ditt eget DNA. Kunnskapen er godt forklart i Becker sin bestseller "The electric body", en bok anbefalt av mange medisinske forskere!

Statens Serum Institutt i Danmark testet i 2007 over 400 antibiotikaresistente bakteriestammer i Danmark i forhold til påstått sølvresistens. Rapporten slo fast at ingen av de multiresistente bakteriestammene utviklet resistens mot ionisert kolloidalt sølv. Inkludert i undersøkelsen var både tarmbakterien E-koli og sårbakterien Staphylococcus aureus. Ingen multiresistente bakteriestammer er noen sinne dokumentert resistent mot korrekt fremstillt ionisert kolloidalt sølv.

I 1873 identifiserte den sveitsiske botanikeren Carl Nageli for første gang den oligodynamiske effekten til metallioner. Han fant at oligodynamisk (ekstremt liten konsentrasjon) sølv (Ag+) var et svært effektivt antiseptisk middell ved konsentrasjoner mellom 0.0000001% og 0.00006% (9.2ppb til 5.5ppm) in vitro. I 1970 bekreftet en NASA finansiert studie funnene til Carl Nageli og konkluderte med at ionisert kolloidalt sølv effektivt elliminerer sykdomsfremkallende organsimer. Ionisert kolloidalt sølv dreper ikke bare bakterier, virus og sopp – det stimulerer som nevnt også immunforsvaret. I 1916 konkluderte det amerikanske gynekologtidsskriftet - ”Transactions of the American Association of Obstetricians and Gynecologists” med at; ”Undersøkelsene viste at inntaket av ionisert kolloidalt sølv medførte en dobling av kroppens hvite blodceller”.

Ionisert sølv fremmer sårheling

Ionisert sølv fremmer dannelsen av "fibrogenic cytokines" som bl.a. er viktig i sårhelingsprosessen. Cytokiner er proteiner som produseres av cellene og fungerer som et kjemisk kommunikasjonssystem mellom cellene – de kalles budbringerprotein. Disse flyter etter dannelsen i kroppen fritt både i blodet og ellers i den ekstracellulære vevsvæsken. Cytokinene entrer ikke selv cellene men leverer informasjon til cellene via mottakere (reseptorer) på cellens overflate. Reseptorene sender informasjonen inn i cellene. Cellene får på denne måten beskjed om hva de skal gjøre - dediffrensiere etc. I forbindelse med bruk av ionisert sølv til sårbehandling vil cellene få beskjed om å danne nye vevsceller, og ikke arrvev celler.

Ionisert kolloidalt sølv er etter 01.01.2010 ihht. EUs kostholdsdirektiv Codex Alimentarius, ulovlig å selge eller markedsføre til innvortes bruk (næringsmiddel, kosttilskudd, mineraltilskudd) i Norge